Din varukorg
Stäng Alternativ Ikonen
✆ +49 30 72 62 15 73

✓ Gratis frakt inom EU

✓ Snabb leverans

★★★★ 4 av 5 stjärnor

Kundvagnen Ikonen

DYH - PRIVACY POLICY

Från och med 25 maj 2018

Denna sekretesspolicy ("policy") beskriver den information som DYH Global PLC ("DYH", "vi", "oss" eller "vår") samlar in, hur vi använder denna information och vilka alternativ du har att se, korrigera eller göra så att radera.

ÖVERSIKT:

1. Insamling och lagring av personuppgifter och typ och syfte med deras användning

2. Utlämnande av personuppgifter

3. Rättigheter angående dina personuppgifter

4. Datalagringens varaktighet

5. Cookies

6. Verktyg för marknadsföring / analys online

7. Affiliate-program

8. Nyhetsbrev

9. Plugins för sociala medier

10. Integrering av tjänster och innehåll från tredje parter

11. Datasäkerhet

12. Uppdatering och ändring av denna dataskyddsdeklaration

13. Tyskspråkig kontroll

14. Namn och kontaktinformation för kontrollenheten

DATASKYDD
Tack för att du besöker vår webbplats www.dyh.com och för ditt intresse för vårt företag och våra erbjudanden. Trots noggrann kontroll av innehållet accepterar vi inget ansvar för externa länkar till tredjepartsinnehåll, eftersom vi inte har begärt överföring av denna information, vi har inte valt eller ändrat adressat för den överförda informationen och den överförda informationen i sig.

Skyddet av dina personuppgifter under insamlingen, behandlingen och användningen under ditt besök på vår webbplats är viktigt för oss och sker inom ramen för de lagliga bestämmelserna.

Nedan förklarar vi vilken information vi samlar in under ditt besök på vår webbplats och hur den används:

1. INSAMLING OCH LAGRING AV PERSONLIGA DATA OCH GÄLLANDE FÖR ANVÄNDNING
A) Besöka webbplatsen
Varje gång en kund (eller annan besökare) öppnar vår webbplats skickar den webbläsare som används på din slutenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) automatiskt information till servern på vår webbplats. Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil.

Följande data registreras utan din intervention och lagras tills de automatiskt raderas:

IP-adress för den begärande datorn samt enhets-ID eller individuell enhets-ID och enhetstyp,
Namnet på den tillgängliga filen och mängden överförd data samt datum och tid för åtkomst,
Meddelande om framgångsrik tillgång,
begär domän,
Beskrivning av vilken typ av webbläsare som används och, om tillämpligt, operativsystemet för din slutenhet samt namnet på din åtkomstleverantör,
Din webbläsares historikdata såväl som din standardlogginformation, platsdata, inklusive platsdata från din mobila enhet. Observera att för de flesta mobila enheter kan du kontrollera eller inaktivera användningen av platstjänster i inställningsmenyn på den mobila enheten.

Vårt legitima intresse enligt Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit. f GDPR för insamling av data baseras på följande syften:

Säkerställa en smidig anslutning och bekväm användning av webbplatsen,
Utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet också
för ytterligare administrativa ändamål.
Under inga omständigheter använder vi de insamlade uppgifterna i syfte att dra slutsatser om dig personligen.

B) NÄR DU ANVÄNDER VÅR KONTAKTFORM
Om du har några frågor, erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss med hjälp av formuläret på webbplatsen. Minst en giltig e-postadress och ditt namn krävs så att vi vet vem förfrågan kommer från och för att kunna svara på den. Mer information kan lämnas frivilligt.

Databehandling i syfte att kontakta oss utförs i enlighet med Artikel 6 punkt 1 mening 1 lit. en GDPR baserat på ditt frivilligt givna samtycke.

De personuppgifter som samlas in av oss för användning av kontaktformuläret kommer att raderas automatiskt efter att din begäran har behandlats.

C) OM SLUTNING AV ETT KONTRAKTUELLT FÖRBINDELSE
När vi ingår ett avtalsförhållande på vår webbplats (t.ex. registrering på webbplatsen / plattformen, köp i vår onlinebutik) ber vi dig lämna följande personuppgifter:

Uppgifter som du personligen identifierar, till exempel namn och e-postadress, faktureringsadress och leveransadress / och telefonnummer,
om tillämplig akademisk titel,
Uppgifter som identifierar ditt företag, såsom företag, adress, kommunikationsdata (e-postadress, telefon, faxnummer), eventuellt moms-ID eller skattnummer,
information om din betalningsform,
andra personuppgifter som vi är juridiskt skyldiga eller har rätt att samla in och behandla och som vi behöver för din verifiering, identifiering eller för att kontrollera de uppgifter vi samlar in.
Uppgifterna kommer att behandlas för att behandla avtalsförhållandet och vid behov vidarebefordras till det transportföretag som beställts med leveransen. Uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. b GDPR. Lagringsperioden är begränsad till syftet med kontraktet och, om tillgängliga, lagstadgade och avtalsenliga behållningskrav.

D) ANVÄNDNING AV BETALNINGSFÖRETAG
Vi arbetar också med följande betalningstjänstleverantörer för att behandla din beställning. Vi skickar dina betalningsuppgifter till det beställda kreditinstitutet som en del av betalningsbehandlingen - öronmärkt för betalningen - om detta är nödvändigt för betalningsbehandlingen. Du kan välja följande leverantörer av betalningstjänster från oss för betalning. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifterna är artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR.

Lista över leverantörer av betalningstjänster:

UAB “Click2Sell”; https://cardinity.com/; UAB Click2Sell, Sunrise Valley Science and Technology Park, Sauletekio Ave. 15, LT-10224, Vilnius, Litauen
Rand; https://stripe.com/; Rand; 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107
PayPal; https://www.paypal.com; PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A .; 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
klarna; https://www.klarna.com/de/datenschutz/; Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München
Visa; https://www.visa.de/datenschutz; Visa Europe Services Inc .; London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien
master; https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html; Mastercard Europe SA; Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien
E) PÅ REGISTRERING FÖR VÅRT NYHETSBREV
Om du är i enlighet med artikel 6, punkt 1 S. 1 lit. en DSGVO har uttryckligen samtyckt till att vi använder din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev regelbundet. Du kan avsluta prenumerationen när som helst, till exempel via en länk i slutet av ett nyhetsbrev. Alternativt kan du skicka din avbeställningsansökan när som helst till support@dyh.com via e-post (helst med ämnet: "Avsluta prenumerationsnyhetsbrev").

2. AVDELNING AV PERSONLIGA DATA
Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje parter för andra ändamål än de som anges nedan.

Vi skickar bara dina uppgifter till tredje part om:

Du har gett uttryckligt samtycke till detta (artikel 6 punkt 1 S. 1 lit. a GDPR),
detta är nödvändigt för genomförandet av kontraktsrelationer med dig (artikel 6, punkt 1 b GDPR),
det finns en rättslig skyldighet att vidarebefordra den (artikel 6.1 c GDPR),
avslöjandet är nödvändigt för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden och det finns ingen anledning att anta att du har ett övergripande intresse som är värt att skydda för att inte avslöja dina uppgifter (artikel 6, punkt 1, S. 1 lit. GDPR).
I dessa fall är emellertid mängden data som överförs begränsad till det minsta nödvändiga.

Våra bestämmelser om dataskydd överensstämmer med gällande dataskyddsbestämmelser.

3. RÄTTIGHETER OM DIN PERSONLIGA DATA
På begäran kommer vi gärna att informera dig om och vilka personuppgifter om dig som lagras (Art. 15 GDPR), särskilt när det gäller behandlingsändamål, kategorin av personuppgifter, de kategorier av mottagare som dina uppgifter har lämnats till eller kommer att avslöjas, den planerade lagringsperioden, förekomsten av rätt till korrigering, radering, begränsning av bearbetning eller invändning, förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål, ursprunget till dina uppgifter, såvida det inte har samlats in av oss, och förekomsten av automatiserat beslut, inklusive profilering.

Du har också rätt att få felaktigt insamlade personuppgifter korrigerade eller att ofullständigt samlade uppgifter har fyllts i (artikel 16 GDPR).

Du har också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, under förutsättning att de lagliga kraven för detta är uppfyllda (artikel 18 GDPR).

Du har rätt att ta emot personuppgifterna om dig i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföringen till en annan ansvarig person (art. 20 GDPR).

Dessutom har du den så kallade "rätten att glömmas", dvs. Du kan be oss ta bort dina personuppgifter om de lagliga kraven är uppfyllda (artikel 17 GDPR).

Oavsett detta kommer vi automatiskt att radera dina personuppgifter om syftet med datainsamlingen inte längre gäller eller om databearbetningen har utförts olagligt.

Enligt artikel 7, punkt 3 GDPR, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke som vi har gett oss. Som ett resultat får vi inte längre fortsätta behandla informationen baserat på detta samtycke i framtiden.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter under förutsättning att lagen föreskriver rätt till objekt. I händelse av en effektiv återkallelse kommer dina personuppgifter också att raderas automatiskt av oss (artikel 21 GDPR).

Om du vill utnyttja din ångerrätt eller invändning, skicka ett e-postmeddelande till: support@dyh.com

Om du bryter mot bestämmelserna om dataskydd har du gjort det Artikel 77 DSGVO möjligheten att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i det land där du bor.

4. VARNING AV DATA LAGRING
De uppgifter som samlas in lagras av oss så länge som är nödvändigt för genomförandet av de avtal som ingåtts med oss ​​eller så länge du inte har utövat din rätt till radering eller din rätt att överföra data till ett annat företag.

5. COOKIES
Vi använder cookies på vår webbplats. Det här är små textfiler som din webbläsare automatiskt skapar och som sparas på din enhet när du besöker vår webbplats.

Information lagras i cookien, vilket resulterar i anslutning till den specifika enheten som används. Men det betyder inte att vi omedelbart blir medvetna om din identitet.

Användningen av cookies tjänar initialt till att göra användningen av vårt erbjudande trevligare för dig: Vi använder till exempel så kallade sessionskakor för att erkänna att du redan har besökt enskilda undersidor på vår webbplats och, om du har registrerat dig, kommer att Ditt lösenord sparas under hela ditt besök på vår webbplats och byter undersidor så att du inte behöver ange det igen varje gång eller varor som du har placerat i kundvagnen sparas tills du "kassar". Dessa sessionskakor raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats. Dessutom använder vi tillfälliga cookies för att optimera användarvänligheten, som lagras på din enhet under en viss tidsperiod. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster, kommer det automatiskt att du redan har besökt oss och vilka poster och inställningar du har gjort så att du inte behöver ange dem igen.

Å andra sidan använder vi cookies för att statistiskt registrera och utvärdera användningen av vår webbplats och för att optimera vårt erbjudande åt dig. Dessa cookies gör att vi automatiskt kan känna igen när du besöker vår webbplats igen att du redan har varit med oss. Dessa kakor raderas automatiskt efter en definierad tid.

Uppgifterna som behandlas av kakor är för de syften som nämns för att skydda våra berättigade intressen och tredje parts i enlighet med artikel 6, punkt 1, S. 1 lit. f GDPR krävs. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Om du inte vill att vi ska känna igen information om din dator, ställ in din webbläsare så att den tar bort cookies från din dators hårddisk, blockerar alla cookies eller varnar dig innan en cookie sparas. Du kan ta reda på hur du tar bort eller blockerar cookies i hjälp- och supportområdet i din webbläsare. Där hittar du instruktioner om hur du hittar filen eller katalogen där cookies lagras.

Observera i alla fall att fullständig inaktivering av cookies kan innebära att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Om du lämnar vår webbplats genom att klicka på en länk eller genom att klicka på någon bannerannons och komma till andra webbplatser, kan cookies också ställas in av adressat till den klickade målsidan. Vi är inte juridiskt ansvariga för kakorna. För användning av sådana kakor och den information som lagras på dem av våra annonspartners, jämför deras intyg om dataskydd.

Java-appletar och Java-skript används för att tillhandahålla vår webbplats. Om du inte vill göra dessa hjälpprogram eller aktivt innehåll användbara av säkerhetsskäl bör du inaktivera motsvarande inställning i din webbläsare.

6. ONLINE-MARKNADS- / ANALYSVERKTYG
Spårningsåtgärderna som listas nedan och används av oss är baserade på artikel 6 punkt 1 S. 1 lit. f GDPR, avsnitt 15 (3) TMG. Med de spårningsåtgärder som används vill vi säkerställa en behovsbaserad design och en kontinuerlig optimering av vår webbplats. Å andra sidan använder vi spårningsåtgärderna för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande. Dessa intressen ska betraktas som legitima i den mening som avses i nämnda förordning.

A) GOOGLE TAG MANAGER
Google Tag Manager är ett verktyg / verktyg som vi kan hantera så kallade webbplatstaggar via ett gränssnitt (och därmed integrera t.ex. Google Analytics och andra marknadsföringstjänster i vårt onlineanbud). Taghanteraren själv behandlar inte användarnas personuppgifter. Riktlinjer för användning: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

B) GOOGLE ANALYTICS
Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) för att utforma och kontinuerligt optimera vår webbplats. USA, nedan kallad "Google"). I detta sammanhang skapas användarprofiler med pseudonymer och cookies (se även ovan) ställs in. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats, till exempel webbläsartyp / version, operativsystem som används, referens-URL (den tidigare besökta sidan), värdnamnet för åtkomstdatorn (IP-adress) och tidpunkten för serverns begäran skickas till en Googles servrar i EU (och eventuellt också i USA) överförs och lagras där. Informationen används för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning för marknadsundersökningar och den behovsbaserade designen av denna webbplats. Vårt legitima intresse för databehandling ligger också i dessa syften. Den rättsliga grunden för användning av Google Analytics är artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR.

Denna information kan också överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje parter behandlar dessa uppgifter på uppdrag. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att slås samman med andra Google-data. IP-adresserna är anonymiserade så att en tilldelning inte är möjlig (så kallad IP-maskering).

Uppgifterna som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användar-ID (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID kommer att raderas automatiskt efter 14 månader. Data vars lagringsperiod har löpt ut raderas automatiskt en gång i månaden.

Du kan hitta mer information om användningsvillkoren och dataskyddet för Google Analytics på http://www.google.com/analytic... eller på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview. html.

Du kan förhindra installation och lagring av kakor genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo.

Du kan också förhindra insamling av information som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbetning av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin-program tillgängligt under följande länk : https://tools.google.com/dlpag... i alla fall att fullständig inaktivering av cookies kan innebära att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Som ett alternativ till webbläsartillägget, särskilt för webbläsare på mobila enheter, kan du anonymisera de uppgifter du har angett. En opt-out cookie är inställd som anonymiserar den framtida insamlingen av dina data när du besöker den här webbplatsen.

Den anonymiserade webbspårningen på denna sida med Google Analytics inaktiveras. Aktivera nu

Avvecklingskakan är endast giltig i den här webbläsaren och endast för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du tar bort kakorna i den här webbläsaren måste du ställa in opt-cookien igen.

C) GOOGLE ADWORDS / CONVERSION TRACKING
Vi använder också onlineannonsprogrammet "Google AdWords" som en del av Google AdWords-konverteringsspårning. Google Conversion Tracking är en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc.

Om du klickar på en annons placerad av Google placeras en cookie för konverteringsspårning på din slutenhet. Dessa kakor tappar giltigheten efter 30 dagar, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering.

Om du besöker vissa webbplatser på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi kan inse att du klickade på annonsen och vidarebefordrades till den här sidan. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Det finns därför ingen möjlighet att kakor kan spåras via webbplatser för AdWords-kunder.

D) GOOGLE REMARKETING
Denna webbplats använder Google Remarketing, en reklamtjänst från Google Inc. ("Google"). Tredje parter, inklusive Google, placerar annonser på webbplatser på Internet. Tredjeparter, inklusive Google, använder cookies för att visa annonser baserade på en användares tidigare besök på denna webbplats. Användare kan inaktivera användningen av cookies av Google genom att ringa sidan för att inaktivera Googles reklam https://www.google.com/privacy... kan användare avaktivera användningen av cookies från tredje part genom att besöka inaktiveringssidan för nätverksreklaminitiativet http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

7. AFFILIATE PARTNERPROGRAM

Inom vårt online-erbjudande använder vi våra legitima intressen (dvs intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineanbud) i enlighet med. Konst. 6 para. 1 lit. f GDPR, vanliga spårningsåtgärder i den mån dessa är nödvändiga för driften av affiliatesystemet. Nedan förtydligar vi användarna om den tekniska bakgrunden.

Tjänsterna som erbjuds av våra avtalspartners kan också annonseras och länkas på andra webbplatser (så kallade affiliate-länkar eller efterköpssystem, till exempel om länkar eller tjänster från tredje part erbjuds efter att ett kontrakt har ingåtts). Operatörerna för respektive webbplatser får en provision om användare följer anslutna länkar och sedan utnyttjar erbjudandena.

Sammanfattningsvis är det nödvändigt för vårt onlineanbjudande att vi kan spåra om användare som är intresserade av anknytningslänkar och / eller de erbjudanden som finns tillgängliga från oss, sedan utnyttja erbjudandena vid anmälan av anknytningslänkar eller vår onlineplattform. För detta ändamål kompletteras affiliate-länkarna och våra erbjudanden med vissa värden som ingår i länken eller på annat sätt, t.ex. i en cookie. Värdena inkluderar i synnerhet den ursprungliga webbplatsen (hänvisaren), tid, en online-identifierare för operatören för webbplatsen där affiliate-länken var belägen, en online-identifierare för respektive erbjudande, en online-identifierare för användaren samt som spårning av specifika värden som reklammedia-ID, partner-ID och kategoriseringar.

Online-identifierarna för de användare vi använder är pseudonyma värden. Dvs. online-identifierarna själva innehåller inga personuppgifter som namn eller e-postadresser. De hjälper oss bara att avgöra om samma användare som klickade på en anknuten länk eller var intresserad av ett erbjudande genom vårt onlineanbjudande utnyttjade erbjudandet, dvs. har ingått ett avtal med leverantören. Online-identifieraren är emellertid personlig i den mån partnerföretaget och vi, online-identifieraren är tillgängliga tillsammans med andra användardata. Detta är det enda sättet som partnerföretaget kan berätta för oss om användaren har utnyttjat erbjudandet och vi t.ex. kan dra tillbaka bonusen.

A) AWIN OCH TRADEDOUBLER PARTNERPROGRAM
På grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för den ekonomiska driften av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6, punkt 1 lit. GDPR), är vi deltagare i partnerprogrammen för AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Tyskland) och TradeDoubler (Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München), som var utformade för att tillhandahålla ett medium för webbplatser som kan användas för att tjäna reklamkostnader genom att placera annonser och länkar till AWIN / TradeDoubler (så kallad affiliate) systemet). AWIN och TradeDoubler använder kakor för att kunna spåra avtalets ursprung. Bland annat kan AWIN och TradeDoubler erkänna att du klickade på partnerlänken på denna webbplats och sedan ingick ett kontrakt med eller via AWIN eller TradeDoubler.

För mer information om dataanvändning, en cookie-bortfunktion och alternativ att invända, se företagets integritetspolicy:

Awin; https://www.awin.com/de/rechtliches; Cookie-borttagning

TradeDoubler: http://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/; Cookie-borttagning

8. NYHETSBREV
Om du är i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. en DSGVO har uttryckligen samtyckt till att vi använder din e-postadress för att skicka ditt nyhetsbrev regelbundet.

Innehåll: Vi skickar nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden med reklaminformation (nedan kallat "nyhetsbrev") endast med mottagarens samtycke eller med ett lagligt tillstånd.

Double opt-in och logging: Registreringen för vårt nyhetsbrev sker i en så kallad double opt-in-procedur. Detta innebär att du får ett e-postmeddelande efter registrering där du blir ombedd att bekräfta din registrering för nyhetsbrevet. Denna bekräftelse är nödvändig så att ingen kan registrera sig hos oss med externa e-postadresser. Registreringarna för nyhetsbrevet loggas för att kunna visa registreringsprocessen i enlighet med lagkraven. Detta inkluderar lagring av IP-adressen samt tidpunkten för registrering och bekräftelse. Ändringar av dina data som lagras av vår leverantör av fraktjänster loggas också. Anmälda: För att registrera dig för nyhetsbrevet räcker det att ange din e-postadress. Valfritt bitad ger oss ett namn för att adressera dig personligen i nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet skickas och framgångsmätningen i samband med det baseras på mottagarens samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a, Art. 7 GDPR eller, om samtycke inte krävs, baserat på våra legitima intressen i direkt marknadsföring i enlighet med Art. 6 para. 1 enligt f. BRP.

Loggningen av registreringsprocessen är baserad på våra legitima intressen i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Vi är intresserade av att använda ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevssystem som tjänar både våra affärsintressen och användarnas förväntningar och som också ger oss möjlighet att bevisa samtycke.

Avbokning / återkallelse - Du kan när som helst avregistrera vårt nyhetsbrev, vilket innebär att du återkallar ditt samtycke. Du hittar en länk för att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet i slutet av varje nyhetsbrev. För att kunna bevisa ett tidigare givet samtycke sparar vi e-postadresserna som har givits upp till tre år baserat på våra legitima intressen innan vi tar bort dem. Behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till syftet med ett eventuellt försvar mot anspråk. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst under förutsättning att det tidigare godkännandet bekräftas.

A) MAILCHIMP
Nyhetsbrevet skickas av e-postleverantören "MailChimp", en nyhetsbrev-plattform för den amerikanska leverantören Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA. Du kan se leverantörsleverantörens dataskyddsbestämmelser här: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp är certifierat enligt Privacy Shield Agreement och erbjuder därmed en garanti för att följa den europeiska dataskyddsnivån (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active) .

Leverantören av frakttjänster är baserad på våra legitima intressen. Konst. 6 para. 1 lit. f GDPR och ett orderhanteringsavtal i enlighet med 28 para. 3 mening 1 GDPR.

Frakttjänstleverantören kan använda mottagarens data i pseudonym form, dvs utan tilldelning till en användare, för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för teknisk optimering av sändningen och presentationen av nyhetsbrevet eller för statistiska ändamål. Leverantören av frakttjänster använder dock inte uppgifterna från våra nyhetsbrevmottagare för att skriva till dem själva eller för att vidarebefordra informationen till tredje part.

B) NYHETSMEDEL
Nyhetsbrevet innehåller en så kallad "web beacon", dvs en fil i pixelstorlek som hämtas från vår server när nyhetsbrevet öppnas eller, om vi använder en leverantör av frakttjänster, från deras server. Som en del av hämtningen samlas in teknisk information, till exempel information om webbläsaren och ditt system, såväl som din IP-adress och tid för hämtning.

Denna information används för att tekniskt förbättra tjänsterna baserat på tekniska data eller målgrupper och deras läsbeteende baserat på deras åtkomstplatser (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttiderna. De statistiska undersökningarna inkluderar också att bestämma om nyhetsbrevet öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas på. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas de enskilda nyhetsbrevmottagarna. Det är emellertid varken vårt mål eller, om det används, leverantören av sjöfartstjänsten att observera enskilda användare. Utvärderingarna tjänar oss mycket mer för att känna igen läsvanorna för våra användare och för att anpassa vårt innehåll till dem eller för att skicka olika innehåll beroende på våra användares intressen.

En separat återkallelse av framgångsmätningen är tyvärr inte möjlig, i detta fall måste hela nyhetsbrevabonnemanget avbrytas.

9. SOCIALA MEDIERPLUGINER
Vi använder plugins från sociala medier från de sociala nätverk som listas nedan på vår webbplats.

A) FACEBOOK
Vår webbplats använder sociala plugins (“plugins”) från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA (“Facebook”). När du öppnar vår webbplats med plugin skapar det en direkt anslutning till Facebook-servrarna via din webbläsare. Detta överför informationen till Facebook att du har öppnat sidan.

Om du är inloggad med ditt Facebook-konto kan du genom att klicka på plugin direkt koppla ditt besök på vår webbplats till din profil. Även om du inte har en profil kan det inte uteslutas att din IP-adress kommer att sparas av Facebook.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna från Facebook, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i Facebooks dataskyddsinformation (https: //www.facebook. com / om ... du är medlem i Facebook och vill inte att Facebook ska samla in information om dig via vårt online-erbjudande och länka det till dina medlemsdata lagrade på Facebook, du måste logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats och ta bort motsvarande Facebook-kakor. Det är också möjligt att blockera Facebook sociala plugins med tillägg för webbläsaren, till exempel med "Facebook Blocker".

Som ett alternativ till webbläsartillägget, särskilt för webbläsare på mobila enheter, kan du förhindra Facebook-spårning på våra sidor. En opt-out cookie är inställd som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats.

Webbspårningen på denna sida för Facebook är aktiverad. Inaktivera nu

Avvecklingskakan är endast giltig i den här webbläsaren och endast för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du tar bort kakorna i den här webbläsaren måste du ställa in opt-cookien igen.

B) TWITTER
Funktionerna för Twitter-tjänsten kan integreras på vår webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen ”Re-Tweet” kopplas webbplatserna du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Denna information överförs också till Twitter.

Vi vill påpeka att vi som leverantör av vår webbplats inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller användningen av Twitter. Mer information finns i Twitter: s dataskyddsdeklaration på https://twitter.com/privacy. Du kan ändra dina dataskyddsinställningar på Twitter i kontoinställningarna på https: //twitter.com/account/se ... förhindra Twitter från att samla in uppgifterna när du besöker vår webbplats, logga ut från Twitter innan du besöker. För att förhindra att Twitter i allmänhet får åtkomst till dina data via webbplatser kan du utesluta Twitter-sociala plugins med ett tillägg för din webbläsare (t.ex. "Twitter-blockerare", https://disconnect.me).

C) INSTAGRAM
Plugins från det sociala nätverket Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) kan integreras på vår webbplats. Du kan känna igen Instagram-plugin med "Instagram-knappen" på vår webbplats. Om du klickar på Instagram-knappen medan du är inloggad på Instagram-kontot kan du länka innehållet på vår webbplats till din Instagram-profil. Detta gör att Instagram kan associera ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto.

Vi vill påpeka att vi som leverantör av vår webbplats inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller hur den används av Instagram. Mer information om Instagram: s dataskyddsdeklaration finns på https://instagram.com/about/le....

D) PINTEREST
Plugins från Pinterest sociala nätverk (Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA) kan integreras på vår webbplats. Om du klickar på knappen "Pin it" skapas en anslutning till Pinterest-servrarna. Plugin överför loggdata till Pinterest-servern i USA. Denna loggdata kan innehålla din IP-adress, adressen till de besökta webbplatserna, som också innehåller Pinterest-funktioner, typ och inställningar för webbläsaren, datum och tid för begäran, din användning av Pinterest och kakor.

Om du är inloggad med ditt Pinterest-konto kan du direkt koppla ditt besök på vår webbplats till din profil genom att klicka på knappen "Pin it". Även om du inte har en profil kan det inte uteslutas att din IP-adress kommer att sparas av Pinterest. Detta gör att Pinterest kan koppla ditt besök till dessa sidor med ditt användarkonto. För att förhindra Pinterest från att samla in uppgifterna när du besöker vår webbplats måste du logga ut från ditt Pinterest-konto innan du klickar på knappen "Fäst det".

För mer information, inklusive inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Pinterest's sekretesspolicy: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

E) LÄGG TILL DENNA DELFUNKTIONER
Inom vårt online-erbjudande används tjänsten "AddThis" (1595 Spring Hill Rd Suite 300 Wien, VA 22182, USA) för att dela innehåll från detta online-erbjudande inom sociala nätverk (sk delning).

Användningen är baserad på våra berättigade intressen, dvs intresserad av att sprida vårt online-erbjudande i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f. BRP.

”AddThis” använder användarens personliga information för tillhandahållande och utförande av delningsfunktionerna. Dessutom kan "AddThis" använda pseudonym användarinformation för marknadsföringsändamål. Denna information lagras på användarens dator med så kallade "cookie" textfiler. Sekretesspolicy: http://www.addthis.com/privacy, Cookie Opt-Out.

10. INKLUDERANDE TJÄNSTER OCH INNEHÅLL AV TREDJE PARTER
Vi använder innehålls- eller tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer inom vårt online-erbjudande baserat på våra berättigade intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. Tjänster som Inkludera videor eller teckensnitt (nedan kallat ”innehåll”).

Detta förutsätter alltid att tredjepartsleverantörer av detta innehåll uppfattar användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte kunde skicka innehållet till sin webbläsare. IP-adressen krävs därför för att visa detta innehåll. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "webbfyrar") för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixel-taggarna" kan användas för att utvärdera information som besökares trafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i kakor på användarens enhet och innehåller bland annat teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, referenswebbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt online-erbjudande, liksom att vara kopplad till sådan information från andra källor.

11. DATASÄKERHET
Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att lagra dina personuppgifter på ett sådant sätt att de varken är tillgängliga för tredje part eller för allmänheten. Om du vill kontakta oss via e-post, vill vi påpeka att konfidentiteten för den överförda informationen inte kan garanteras fullt ut med denna kommunikationskanal. Vi rekommenderar därför att du endast skickar konfidentiell information per post.

12. UPPDATERING OCH FÖRÄNDRINGAR AV DENNA PRIVACY POLICY
Tillämplig lag och våra affärsmetoder ändras då och då. Om vi ​​förnyar vår integritetspolicy publicerar vi ändringarna på vår webbplats. Om vi ​​väsentligt ändrar hur vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att informera dig i förväg. I den mån detta krävs enligt lag, kommer vi att få ditt samtycke innan sådana ändringar genomförs. Vi rekommenderar starkt att du läser vår integritetspolicy och håller dig uppdaterad med våra rutiner. Denna sekretesspolicy ändrades senast i maj 2018.

13. TYSK SPRÅKKONTROLL
Icke-tyska översättningar av denna riktlinje är endast för tydlighet. Vid oklarheter eller konflikter mellan översättningar är den tyska versionen auktoritativ och kontrollerad.

14. NAVN OCH KONTAKTDATA FÖR ANSVAR FÖR BEHANDLING
Denna dataskyddsinformation gäller allt innehåll på www.dyh.com. Detta inkluderar till exempel nyhetsbrev eller tävlingar som du registrerar dig för.

ANSVARIG:
DYH Global GmbH
Uhlandstr. 165/166
10719, Berlin - DE
Company No.: HRB 220256 B
VAT: DE354153434

Uppmärksamhet: Dataskyddsansvarig
privacyquestions@dyh.com

EUR